Կգնա՞ն իշ­խա­նու­թյուն­ներն ան­նա­խա­դեպ քայ­լի. «Փաստ»

 

«Փաստ» օրաթերթը գրում է«Փաստ» թեր­թի տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը ներ­կա­յումս ակ­տի­վո­րեն քննար­կում են ընդ­դի­մու­թյա­նը, ավե­լի կոնկ­րետ՝ խորհր­դա­րա­նի ընդ­դի­մա­դիր խմբակ­ցու­թյուն­նե­րին տար­բեր գոր­ծի­քա­կազ­մե­րով «պատ­ժե­լու» հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը։ Մեր աղ­բյուր­նե­րի փո­խանց­մամբ, այդ «ճա­նա­պար­հին» քննարկ­վում է ԱԺ ընդ­դի­մա­դիր խմբակ­ցու­թյուն­նե­րի պատ­գա­մա­վոր­նե­րին ման­դա­տից զրկե­լու գոր­ծըն­թաց սկսե­լու հար­ցը: Խոս­քը, տար­բեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, 12-15 պատ­գա­մա­վո­րի մա­սին է, իսկ «հիմ­քը» մեկ օրա­ցու­ցա­յին կի­սա­մյա­կի ըն­թաց­քում քվե­ար­կու­թյուն­նե­րի առն­վազն կե­սից ան­հար­գե­լի բա­ցա­կա­յե­լը: Սա­կայն խնդիրն այն է, որ այս հար­ցով Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րան մտնե­լու հա­մար անհ­րա­ժեշտ են ամ­րա­կուռ ապա­ցույց­ներ, որ բա­ցա­կա­յու­թյուն­ներն ան­հար­գե­լի են: «Փաս­տին» հա­ջող­վել է ճշտել այն պատ­գա­մա­վոր­նե­րի անուն­նե­րը, որոնք ընդգրկ­ված են «պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րի» ցու­ցա­կում՝ Իշ­խան Սա­ղա­թե­լյան, Ար­մեն Ռուս­տա­մյան, Գե­ղամ Մա­նու­կյան, Անդ­րա­նիկ Թև­ա­նյան, Ար­մեն Չար­չյան, Լի­լիթ Գալս­տյան, Ար­թուր Ղա­զի­նյան, Ար­թուր Վա­նե­ցյան և այլն»:

Հետևեք մեզ Տելեգրամում՝ t.me/lurer4news

Մանրամասները՝ «Փաստ» օրաթերթի այսօրվա համարում

Հետևեք մեզ Տելեգրամում՝ t.me/lurer4news

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։

7 − 5 =