Daily Archives: 20.04.2019

Ստե՜լ, ստե՜լ, այնպե՛ս ստել, որ բութ նախիրը երբեք չզգա քո ավելորդ ծանրությունը

Ստե՜լ, ստե՜լ, այնպե՛ս ստել, Որ բութ նախիրը երբեք չզգա քո ավելորդ ծանրությունը: Ստե՜լ, ստե՜լ, այնքան ստել, Որ դու ինքդ էլ երբեք չզգաս քո սեփական մանրությունը: Ու թե հանկարծ անպետքություն քեզ համարեն, շատերը քեզ արհամարհեն դու համառես, քեզ հետ վիճի՛, պաշտոնդ զիջի՛, համբերատար քեզ հետ խոսի՜, հակառակո՛ւմ քեզ համոզի ու ինչքան շուտ…հրաժարվի Տիգրան Քոչարյանի ֆեյսբուքյան էջից