ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՐԳԵԼԻ ՀԱՅԵՐ  Ս. Սարիբեկյան

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՐԳԵԼԻ ՀԱՅԵՐ

Ինչպես գիտեք ՄԵՐ ԵՐԿԻՐԸ ԵՆԹԱՐԿՎՈՒՄ Է ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ, ՈՒՂՂՈՐԴՎԱԾ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԷՔՍՊԱՆՍԻԱՅԻ: ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՆ ՆԵՐԽՈՒԺԵԼ ՄԵՐ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ, ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԸ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐ (ՀՆԴԻԿՆԵՐ, ՊԱԿԻՍՏԱՆՑԻՆԵՐ, ՖԻԼԻՊԻՆՑԻՆԵՐ, ՏԱՋԻԿՆԵՐ, ՂԱԶԱԽՆԵՐ և այլն): Այս գործընթացը հատկապես արագացել է 2018թ-ին: Տագնապալից է ոչ միայն այսօրվա իրավիճակը, այլև վտանգավոր այս երևույթի կանխատեսվող ծավալումը …
Մասնավորապես, 2018թ-ի դեկտեմբերի 10-11-ին Մարոկկոյում (ք. Մարրակեշ) 164 պետություն ստորագրել է, այսպես կոչված,«ԱՆՎՏԱՆԳ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԵՎ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՀԱՄԱՄՈԼՈՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ»: Այս փաստաթուղթը ստորագրող պետությունների շարքում ներկայացված է նաև ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՄԱԿ-ի անդամ երկրների մոտ 15%-ը, պատկերացնելով այս փաստաթղթով պարտադրված պարտավորությունների կատարման հետևանքները, կա՜մ ՀՐԱԺԵՐՎԵԼ Է ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻՆ, կա՜մ ԲԱՑԱՌԵԼ Է ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՍՏՈՐԱԳՐԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: Այդ երկրներից են ԱՄՆ-Ը, ԻՍՐԱՅԵԼԸ, ՇՎԵՅՑԱՐԻԱՆ, ԱՎՍՏՐԻԱՆ, ԻՏԱԼԻԱՆ, ԼԵՀԱՍՏԱՆԸ, ՉԵԽԻԱՆ, ՍԼՈՎԱԿԻԱՆ, ԲՈՒԼՂԱՐԻԱՆ, ՀՈՐՎԱԹԻԱՆ, ԼԱՏՎԻԱՆ, ԷՍՏՈՆԻԱՆ, ՍԼՈՎԵՆԻԱՆ, ՀՈՒՆԳԱՐԻԱՆ, ԱՎՍՏՐԱԼԻԱՆ, ՉԻԼԻՆ և այլն: Այսինքն, չստորագրողների շարքում շատ են միգրանտներից տուժած եվրոպական պետությունները:
Այս պայմանագիրը ստորագրած պետությունների ղեկավարները այն ստորագրել են ոչ միայն ՉՍՏԱՆԱԼՈՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, այլև ՉՏԵՂԵԿԱՑՆԵԼՈՎ ՆՐԱՆՑ ԱՅՍ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԳՈՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ: ԱՅՆ ՉԻ ՔՆՆԱՐԿՎԵԼ ՍՏՈՐԱԳՐՈՂ ԵՐԿՐՆԵՐԻՑ ՈՉ ՄԵԿՈՒՄ, ՆԱԵՎ՝ ՄԵՐ ԵՐԿՐՈՒՄ:
Այս նախագծի ֆինանսավորողներն են«ԲԱՑ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ»ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԸ,«ԿԱՐՆԵԳԻ» ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱՆ, ՄԱԿԱՐՏՈՒՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԸ,«ԿՈԼՈՒՄԲԻԱ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՄՈԼՈՐԱԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: Նախագիծը հանդիսանում է տխրահռչակ«ՀՌՈՄԻ ԱԿՈՒՄԲԻ»մշակած և ՄԱԿ-ի կողմից աշխարհին պարտադրված, այսպես կոչված,«ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ»հայեցակարգի նպատակների իրագործման կարևորագուն միջոց (փաստաթուղթ):
 «Հռոմի ակումբի» գլխավոր նպատակը«Նոր աշխարհակարգի»կառուցման (մարդկության նկատմամբ Համաշխարհային կառավարության իշխանության հաստատման, ազգային սահմանադրությունների փոխարեն ՙՀամաշխարհային սահմանադրությունը՚ պետություններին պարտադրելու) օրենսդրական և գործնական հնարավորությունների ապահովումն է՝ ԱԶԳԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԵՆՑ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ ՏՆՕՐԻՆԵԼՈՒ, ԴՐԱՆՔ ԿՈՈՐԴԻՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՉՆՉԱՑՆԵԼԸ…
Այս փաստաթուղթը, ինչպեսև«Հռոմի ակումբի»մշակած մյուս բոլոր փաստաթղթերը, ևս ուղղված է ԱԶԳԵՐԻ ՈՒ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՑՄԱՆԸ: Այն ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԽԻՍՏ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ, ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՓԼՈՒԶՈՂ փաստաթուղթ է:
Պայմանագիրը ներառում է 23 նպատակ, մոտավորապես 100 սկզբունք: Իրականացման համար առաջարկված յուրաքանչյուր միջոցառում սկսվում է ՄԵՆՔ«ՊԱՐՏԱՎՈՐՎՈՒՄ ԵՆՔ»բառերով:
Փաստաթղթում ամրագրված պարտավորությունները կարելի է բաժանել մի քանի խմբի՝
1. համամոլորակային միգրացիայի ակտիվ կազմակերպում ստորագրող պետությունների միջոցներով,
2. միգրանտների ֆինանսավորում, ադապտացիա և խնամակալում ընդունող երկրների հարկատուների հաշվին,
3. սփյուռքերի ինստիտուալիզացիա և իրավունքների շնորհում,
4. միգրանտների նկատմամբ բազմամշակութայնության քաղաքականություն,
5. ընդդիմադիրների նկատմամբ հայեցակարգի քարոզ և ճնշամիջոցներ:
Այս փաստաթուղթը ստորագրած յուրաքանչյուր պետություն միգրանտներին ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼ:
Հյուպատոսությունները պետք է պատրաստ լինեն պոտենցիալ միգրանտներին իրենց հասկանալի լեզվով ԱՊԱՀՈՎԵԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ, ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՎ, ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ, ՎԻԶԱՅԻ ՍՏԱՆԱԼԸ ԴՅՈՒՐԻՆ ԴԱՐՁՆԵՆ, ԱՊԱՀՈՎԵՆ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՄԻԱՎՈՐՈՒՄԸ: ԽՈՐԸ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏՔ Է ԱՊԱՀՈՎՎԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ, ԿԱՆԱՆՑ ԵՎ ԽԱՆԳԱՐՎԱԾ ՍԵՌԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՄԲ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ:
Պետական սահմանները պետք է ապահովեն ոչ միայն պետություններին, այլև միգրանտներին և ՀԵՇՏԱՑՆԵՆ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԱՆՎՏԱՆԳ ԵՎ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ԱՆԴՐՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԸ: ՄԻԳՐԱՆՏԸ ՀԱՆԳԻՍՏ ԿԱՐՈՂ Է ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԸ ՀԱՏԵԼ ԵՎ ՊԱՏԺԻՑ ԽՈՒՍԱՓԵԼ, ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՉՈՒՆԻ ՆՐԱՆ ԲՌՆԵԼ, ԿԱԼԱՆԱՎՈՐԵԼ: Վերջինս կարող է իրականացվել միայն ծայրահեղ դեպքում:
Պետությունները պարտավորվում են ԱՊԱՀՈՎԵԼ ՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ, ՆՐԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ: Այսինքն՝ այն, ինչը միշտ չէ, որ հասանելի է այդ երկրների քաղաքացիներին:
Երկրները պարտավորվում են ՍՏԵՂԾԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ՝ ՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ՏԵՍՔՈՎ, ՈՐՈՆՔ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՅՑ ԿՏԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎՈՐ ՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻՆ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ:
Պետությունները պարտավորվում են ՊԱՇՏՈՆԱՊԵՍ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՎ ԱՅՆ ՈՐՊԵՍ ԱՌԱՆՁԻՆ ԸՆԴՀԱՆՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՊԱՀՈՎԵԼ ՆՐԱ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ՏՎՅԱԼ ԵՐԿՐԻ ԲՈԼՈՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ:
Պետությունները պարտավորվում են ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՏԵԳՐԱՑԻՈՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՎՈՐ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ՕԺԱՆԴԱԿԵԼ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐԻ, ԱՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍՈՎՈՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՀԱՐԳԱՆՔԻՆ:
Պետությունները պարտավորվում են ԲԱՑԱՀԱՅՏԵԼ ԵՎ ԿԱՆԽԵԼ ՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ ԵՎ ՍՓՅՈՒՌՔԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՆՀԱՆԴՈՒՐԺՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՌԱՍԻԶՄԻ, ԱՅԼԱՏՅԱՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ, ՕԺԱՆԴԱԿԵԼ ՏԵՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆԸ:
Պետությունները պարտավոր են ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆԸ ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԿՐԹԵԼՈՒ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ԱՌԱՋ ՏԱՆԵԼ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԴՐԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ, ՎԵՐԱՓՈԽԵԼ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԾԻՔԸ, ՀԱՏԿԱՊԵՍ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՍԵՐՆԴԻՆ՝ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ ՔԱՐՈԶՉՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ …
Այսինքն՝ այս պայմանագրի գլխավոր նպատակը ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՄԱՐԴՈՒ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՎԵՐԱԾԵԼՆ Է, ՈՉ ԹԵ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՃԳՆԱԺԱՄԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐԵԼԸ, ՎԵՐԱՑՆԵԼԸ, այլ ընդհակառակը՝ ԱՅՆ ԽՈՐԱՑՆԵԼԸ, ԱՎԵԼԻ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼԸ, քան այն, որին այսօր ենթարկվում է Եվրոպան: Այս պայմանագիրը ստորագրող պետություններից պահանջում է ՀՐԱԺԱՐՎԵԼ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ, ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵՎ«ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ»ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԻՑ: ԱՅՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ, ԲԱԶՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԽԱՌՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԾԵԼՈՒ, ՌԱՍԱՆԵՐԻՆ ԲԱԽՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՆԵԼՈՒ ՊԱՐՏԱԴՐԱՆՔ Է …
Բազմաթիվ են այս պայմանագրի մասին պետությունների (հատկապես փաստաթուղթը չստորագրած) ղեկավարների և փորձագետների բացասական կարծիքները: Օրինակ, ՄԱԿ-ում ԱՄՆ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ն. ՀԵՅԼԻՆ այսպես է արտահայտվել այս համաձայնագրի մասին.«ՄԵՆՔ ԻՆՔՆԵՐՍ ԿՈՐՈՇԵՆՔ ԻՆՉՊԵ՜Ս ԼԱՎ ՎԵՐԱՀՍԿԵԼ ՄԵՐ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՈՒՄ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼ ՄԵՐ ԵՐԿԻՐ: ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՄՈԼՈՐԱԿԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄԸ ՀԱԿԱՌԱԿ Է ԱՄՆ-Ի ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆԸ»:
Իսկ Սլովակիայի վարչապետ ՊԵՏԵՐ ՊԵԼԼԵԳՐԻՆԻՆ այս պայմանագրի մասին ասել է.«ԻՄ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԲԵՔ ՉԻ ԸՆԴՈՒՆԻ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ, ՔԱՆԻ ՈՐ ՏԵՔՍՏՈՒՄ ՉԿԱ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ԵՎ ՈՉ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՄԻՋԵՎ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ: ՄԵՆՔ ՄԻԳՐԱՑԻԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐԻՑ ԵԼՆԵԼՈՎ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ ԵՆՔ ՈՐՊԵՍ ԱՆՕՐԻՆԱԿԱՆ, ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԸ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ ԲԵՐՈՂ»:
Միգրացիայի մասին համամոլորակային այս պայմանագիրը ստորագրած որոշ պետություններում (մասնավորապես եվրոպական) բազամահազար մարդկանց բողոքի ակցիաների պատճառ է դարձել: Որոշ երկրներում էլ ԱՌԱՋԱՑՐԵԼ Է ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄ:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՉՈՒՆԵՐ ՍՏՈՐԱԳՐԵԼ ԱՅՍ ԱՂԵՏԱԲԵՐ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼ ԻՐ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ինչպես նաև ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՆՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ, ՀԱԿԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱԿԱՊԵՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱՆՀԱՊԱՂ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼ: ՀԱԿԱՌԱԿ ԴԵՊՔՈՒՄ ՄԵՆՔ ՇԱՏ ԿԱՐՃ ԺԱՄԱՆԱԿԱՄԻՋՈՑՈՒՄ ԿՓՈՇԻԱՑՆԵՆՔ ՄԵՐ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՌԵՍՈՒՐՍԸ՝ ԷԹՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻԱՏԱՐՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՆԴԱՌՆԱԼԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ ԱՆԽՈՒՍԱՓԵԼԻ ԿԴԱՌՆԱՆ …
ՄԵՐ ԵՐԿԻՐԸ ՊԵՏՔ Է ԱՆՀԱՊԱՂ ՎԵՐԱՆԱՅԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՄՈՒՏՔԻ ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՏԱԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, մասնավորապես, ՊԵՏՔ Է ՎԵՐԱՑՆԻ ԱՍԻԱԿԱՆ ԵՎ ԱՖՐԻԿՅԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՊԵՍ ԷԺԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԺ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԶԱՆԳՎԱԾԻ ՄՈՒՏՔԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ինչպես նաև ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՁԵՌՆԱՐԿԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՐԴԵՆ ՆԵՐԹԱՓԱՆՑԱԾ ԱՅԴ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԵՐԿՐԻՑ ՀԵՌԱՑՆԵԼՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ …

«Վերելք»ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոնի նախագահ Սասուն Սարիբեկյան

Ի՞նչ մութ խաղեր են խաղում վարչապետն ու Զարեհ Սինանյանը

31.07.2020

Մարիա Կարապետյանը և Սոս Ավետիսյանը պետք է վայր դնեն իրենց մանդատները.Գեղամ Պետրոսյան

05.08.2020

Սա ցինիկ մարտահրավեր է. թուրքերն արդեն հայկական դպրոցներում են.Միհրան Հակոբյան

03.08.2020

ԶՈՄԲԻՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄԸ

02.08.2020

«Հայաստանի վարչապետն Ադրբեջանին 7 պայման է ներկայացրել, որոնցից և ոչ մեկն Ադրբեջանի համար ընդունելի չէ». Ալիև

31.07.2020

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են *-ով