Ավիաուսումնական կենտ­րոնը հայտնում է

By | 26.09.2016
Загрузка...

ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչու­թյունը հայտարա­րում է մրցույթ`2016-2017 ուսումնական տարում Ռուսաստանի Դաշնու­թյան Ուլյանովսկ քաղա­քի բարձ­րա­գույն ավիացիոն ուսումնարանում /ինստիտու­տում/ կրթություն ստա­նա­լու համար «Քաղաքացիական օդանավերի թռիչքային շահագոր­ծում» մասնագիտությամբ:

Մրցույթին կարող են մասնակցել հանրակրթական դպրոցների շրջանավարտ­ները կամ ավարտական դասարաններում սովորող ՀՀ քաղաքացիները, ովքեր տիրա­պե­տում են ռուսաց լեզվին:

Կրթաթոշակներին հավակնող դիմորդները պետք է ներկայացնեն.

—          դիմում` մրցույթին մասնակցելու համար,

—          դիմում-հարցաթերթիկ,

—          ռուսական կողմից ներկայացված հարցաթերթիկ լրացված համակարգչային շար­վածքով և վերևի աջ անկյունում փակցված նկարով,

—          միջնակարգ /լրիվ/ ընդհանուր կրթության վկայական /ատեստատ/, իսկ ավար­տա­կան դասարանում` առաջադիմության թերթիկ նոտարական գրասենյակի կողմից ռուսերեն թարգմանված,

—          անձնագրի պատճենը,

—          ծննդյան վկայականի պատճենը նոտարական գրասենյակի կողմից ռուսերեն թարգ­ման­ված,

—          բժշկական տեղեկանքներ` ընդհանուր առողջության և ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ վերաբեր­յալ /ռուսե­րեն լեզվով/,

—          տեղեկանք հոգեբուժական դիսպանսերից /ռուսե­րեն լեզվով/,

—          տեղեկանք նարկոլոգիական դիսպանսե­րից /ռուսե­րեն լեզվով/,

—          3×4 չափի 8 գունավոր լուսանկար,

—          արական սեռի անձինք ներկայացնում են զինգրքույկի պատճենը, դրան փոխա­րինող կցագրման վկայականը կամ զորակոչային տեղամասից համա­պա­­տաս­խան տեղեկանք:

Բացի մրցութային առարկաներից քննությունների հանձնումը, դիմորդները անցնում են բժշկական հետազոտություն  և հանձնում ֆիզիկական պատրաստվածության նորմատիվներ:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները փաստաթղթերը կարող են ներկայացնել մինչև ս.թ. դեկտեմբերի 04-ը ժամը 1800 ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղա­քա­ցիա­կան ավիա­ցիայի գլխավոր վարչության «Ավիաուսումնական կենտ­րոն» փակ բաժնե­տի­րա­կան ընկերություն

(ք. Երևան, «Զվարթնոց» օդանա­վա­կայան, հեռ. (060) 37-35-47,  28-17-70):

cff

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են *-ով

Загрузка...