Ոռոգման կաթիլային, ցողային, ավտոմատ և կիսաավտոմատ համակարգեր